Lodowisko w Krynicy

Dnia 29 stycznia 2015 r. odbył się wyjazd na lodowisko do Krynicy. Brało w nim udział 20 uczniów z klas III-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum pod opieką pani Agnieszki Wiatr i pana Tomasza Magiera. Celem wyjazdu było propagowanie łyżwiarstwa jako aktywności sportowo-rekreacyjne, doskonalenie sprawności fizycznej oraz utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązującego na lodowisku. Po wypożyczeniu łyżew oraz kasków i rozdaniu biletów udaliśmy się na lodowisko, gdzie każdy oddał się łyżwiarskim Czytaj więcej

Dzień Babci i Dziadka

„Babcia i dziadek! Są zawsze blisko tak nas kochają, że wszystkie siły i czas swój cały nam poświęcają”. Takimi słowami piosenki uczniowie klas 0- III Szkoły Podstawowej w Brzanie powitali licznie przybyłych Dziadków i Babcie. Miłe słowa do gości skierował także pan dyrektor Andrzej Skórski, który podkreślił rolę jaką odgrywają dziadkowie w wychowaniu wnucząt. Uczniowie z wypiekami na twarzy przedstawiali jasełka, recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli tańce góralskie. Mali Czytaj więcej

Finaliści etapu rejonowego konkursów przedmiotowych w 2014 r.

Finaliści etapu rejonowego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 2014/15 Nazwa konkursu Etap rejonowy Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna Humanistyczny SP 1 Zięba Weronika mgr Beata Myśliwiec Przyrodniczy SP 3 Gryzło Mariusz Śliwa Kinga Zięba Mateusz mgr Tomasz Tarasek Biologiczny GIM 1 Brończyk Dominik mgr Katarzyna Sowa Geograficzny GIM 1 Brończyk Dominik mgr Tomasz Skórski Języka Polskiego GIM 1 Padoł Jakub mgr Beata Myśliwiec Informatyczny Czytaj więcej