Powiatowe zawody w koszykówce dziewcząt

28.11.2016 roku w Gorlicach w Miejskim Zespole Szkół nr 4 został rozegrany powiatowy turniej piłki koszykowej dziewcząt z gimnazjum. W turnieju tym udział wzięła nasza szkoła, która uprzednio wygrała turniej gminny. Drużyna pod opieką Tomasza Magiera reprezentowana przez: Apriasz Natalia, Ćwikła Patrycja, Ćwiklik Małgorzata, Myśliwiec Aneta, Piekarz Natalia, Stawiarska Kinga, Stawiarska Paulina, Wąs Magdalena i zajęła IV miejsce. Gratulujemy dziewczynom dobrego wyniku oraz życzymy powodzenia w kolejnych zawodach.  

Próbna ewakuacja

Dnia 24 listopada 2016 r. w ramach Powiatowego Ćwiczenia Obronnego pod kryptonimem „Zapora 2016” w Zespole Szkół w Brzanie odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożenia spowodowanego podłożeniem ładunku wybuchowego. Po godzinie 10:00,  po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami, stosując się do wytycznych zawartych  w „Procedurze ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi Czytaj więcej

Informacja OPS Bobowa – dożywianie na 2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania dożywiania dzieci w szkole na okres od stycznia do czerwca 2017r. kompletne wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnym terminie: od 21 listopada 2016r. do 13 grudnia 2016 r. Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój Nr.2 Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane UWAGA! Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie Czytaj więcej

Rocznica Odzyskania Niepodległości – Akademia

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą” 10 listopada 2016 roku odbyła się w Zespole Szkół w Brzanie uroczysta akademia mająca na celu uczczenie 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowana została przez uczniów klasy III gimnazjum pod kierunkiem wychowawcy, Wacława Gucwy. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”, który przedstawiał upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej, walkę narodowo – wyzwoleńczą w XIX wieku oraz upragnione odzyskanie wolności Czytaj więcej

Warsztaty z podróżnikiem rowerowym

Dnia 24 października uczniowie klasy II i III Gimnazjum w Brzanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pojechali do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach, gdzie uczestniczyli w jednym z cykli warsztatów o niezależnym podróżowaniu pn. ,,Podróże rowerowe‘’. Zajęcia prowadzone były przez podróżnika, geografa, mapownika i fotoamatora pana Norberta Skrzyńskiego. W urokliwej Sali pod Sową  opowiadał on o swojej fascynacji niezwykłym przedsięwzięciem dokonanym przez Kazimierza Nowaka, polskiego reportera, który w latach Czytaj więcej