Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Dnia 19 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19, które zostało poprzedzone Mszą Św. sprawowaną w kościele Św. Zofii w Bobowej. Rozpoczynając uroczystość dyrektor szkoły powitał wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Dokonał podsumowania kończącego się roku szkolnego oraz wręczył dyplomy i nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców, za wyniki w nauce, wzorowe uczęszczanie do szkoły, pracę w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu oraz zawodach sportowych. Czytaj więcej

Bieg po zdrowie!

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Bieg po zdrowie”. Jest to program antynikotynowej edukacji zdrowotnej, który został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Celem tego programu jest: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży; pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego; zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Program ten skierowany jest do uczniów klasy Czytaj więcej