224 rocznica Konstytucji 3 Maja

Tu, gdzie jest dom i twój, i mój,…  gdzie biały orzeł na sztandarze.

W dniu 5 maja odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” przez Sejm w 1791 roku. Uczniowie klasy I Gimnazjum pod kierunkiem wychowawcy Wacława Gucwy przypomnieli genezę powstania święta, jak i znaczenie samej Konstytucji dla ówczesnego Państwa Polskiego. Była to dobra lekcja historii, oraz okazja do kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów.

Response code is 400