Apel – Święto Konstytucji 3 Maja

W środę 4 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy I gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Myśliwiec zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów i ucisku Polaków przez okupantów. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Ten dzień jest także wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.

Response code is 400