Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 4 września 2017 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Brzanie. Po Mszy Św. celebrowanej w kościele parafialnym w Bobowej uczniowie przyszli do szkoły i wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej, wraz z rodzicami i nauczycielami. Rok szkolny rozpoczął swoim wystąpieniem dyrektor szkoły, który przedstawił zebranym podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa do realizacji w bieżącym roku szkolny, zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, realizowane przez szkołę Czytaj więcej

Stypendyści w Zespole Szkół w Brzanie w roku szkolnym 2016/17

Miło jest nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Brzanie mamy uczniów, którzy dzięki zaangażowaniu, wytrwałej pracy w dążeniu do osiągania zamierzonych celów wyróżnili się i zostali docenieni za swoje osiągnięcia otrzymując stypendia. Stypendystką „Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza”, a od II półrocza – „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest uczennica klasy I Gimnazjum – Zuzanna Pater. Aby zostać stypendystą należało spełnić określone warunki. Może nim zostać uczeń Czytaj więcej

ZEBRANIE Z RODZICAMI

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY Dnia  04 kwietnia 2017 r. (wtorek) odbędzie się zebranie Rodziców uczniów Zespołu Szkół w Brzanie: godz. 13.30 – spotkanie ogólne rodziców uczniów z dyrektorem szkoły Prelekcja dla Rodziców przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach na temat: „Współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży”. godz. 14.30  – spotkanie Rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wychowawcami.

Informacja OPS Bobowa – stypendia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje: W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2016 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 10.04.2017r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2017r. Dokumentacja przyjmowana będzie w: pokój nr 9 Czytaj więcej

Księga Lasu – Spektakl w Teatrze L. Solskiego w Tarnowie

Dnia 07.03.2017 r. dzieci klas I-III Zespołu Szkół w Brzanie odwiedziły teatr im Ludwika Solskiego w Tarnowie. Obejrzały  sztukę teatralno- muzyczną ,,Księga lasu”. Sztuka opowiada o uschniętym, prastarym lesie w którym panuje martwa cisza. Na polanę przybywa Drwal Maciej, by ściąć rosnący tam 1000-letni dąb. Drwal odkrywa, że powodem braku sił życiowych lasu jest choroba Echa, które tak długo powtarzało wrzaski ludzi nie szanujących leśnej ciszy, aż ochrypło i straciło Czytaj więcej

Próbna ewakuacja

Dnia 24 listopada 2016 r. w ramach Powiatowego Ćwiczenia Obronnego pod kryptonimem „Zapora 2016” w Zespole Szkół w Brzanie odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożenia spowodowanego podłożeniem ładunku wybuchowego. Po godzinie 10:00,  po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami, stosując się do wytycznych zawartych  w „Procedurze ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi Czytaj więcej