Dzień Niepodległości – lekcja patriotyzmu

„NIE MOŻNA WYMAZAĆ U CZŁOWIEKA PAMIĘCI O PRZESZŁOŚCI,
A TYM BARDZIEJ ZABIĆ DUCHA WOLNOŚCI”

12 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Brzanie przeprowadzono uroczysty apel poświęcony 97 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Przedstawiono losy narodu sprzed zaborów, a w szczególności bardzo trudny okres 123 lat ciemiężenia OJCZYZNY przez Rosję, Prusy i Austrię. Dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadków udało uratować się polską kulturę, wolność, niepodległość.
W odpowiedniej scenerii, przy dźwiękach muzyki, śpiewu, modlitwy, recytacji oraz gawędy, zrealizowano kolejną lekcję krzewienia patriotyzmu wśród młodych ludzi. Przebieg uroczystości koordynowały p. Maria Gryzło i p. Katarzyna Sowa.

Response code is 400