Harmonogram działań szkoły do końca roku szkolnego 2018/2019

HARMONOGRAM

działań Szkoły Podstawowej w Brzanie do zakończenia

roku szkolnego 2018/2019

20.05.2019 Egzamin teoretyczny na Kartę Rowerową – W.Gucwa
22.05.2019 zebranie Rady Pedagogicznej – Obowiązki nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikające z przepisów prawa  oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach  kryzysowych i nadzwyczajnych.
Do 24.05.2019 informacja do rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego
27.05.2019
godz. 11:30
Dzień Matki – wychowawczynie klas 0 – III
30.05.2019 „Dzień otwarty” – spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami
03 – 07.06.2019 Dzień Dziecka – rajdy, wycieczki, zajęcia sportowe – wychowawcy klas, nauczyciele i Rada Rodziców
03 – 07.06.2019 egzamin praktyczny na Kartę Rowerową  –W. Gucwa, T. Magiera, wychowawcy klas
04.06.2019 r. godz. 14:00 warsztaty dla rodziców „Profilaktyka zachowań agresywnych” – psycholog PPP w Gorlicach
Do 07.06.2019 informacja dla ucznia o przewidywanej ocenie końcoworocznej z zachowania i zajęć edukacyjnych
14.06.2019 konferencja klasyfikacyjna – godz. 13 10 z udziałem przedstawicieli SU
18.06.2019 r. złożenie do dyrektora dokumentacji wychowawcy klasowego – dzienniki, arkusze ocen, świadectwa do podpisu.
18.06.2019 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19.06.2019 zakończenie roku szkolnego 2018/19
21.06.2019 konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/19

 

Brzana, 20.05.2019 r.