I Gminny konkurs „Pierwszej Pomocy”

I Gminny konkurs „Pierwszej Pomocy” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbył się 1 czerwca w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej. Współzawodnictwo uczniów przebiegało w dwóch etapach – części teoretycznej (test) oraz praktycznej polegającej na udzielaniu pierwszej pomocy z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Reprezentanci Szkoły w Brzanie zdobyli pierwsze miejsca indywidualnie oraz zespołowo, wykazując się bardzo dużą wiedzą z zakresu pierwszej pomocy. W klasyfikacji szkół podstawowych zwycięzcą został Andrzej Ćwiklik, natomiast trzecie miejsce zajął Stanisław Ojczyk. W klasach gimnazjalnych na podium stanęli Adrian Myśliwiec oraz Łukasz Muszyński, zajmując odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Gratulujemy uczniom osiągniętych wyników.

Response code is 400