Nauka pływania

W kursie nauki pływania w ramach projektu „Już pływam” wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły z klasy II. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni w Gorlicach. Kurs był realizowany w cyklu 10 dwugodzinnych cotygodniowych lekcji na basenie. Podczas jednego wyjazdu na basenie prowadzono jednocześnie naukę pływania przez dwóch instruktorów dla 15-osobowych grup. Realizacja projektu umożliwiła zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania, poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów.

Response code is 400