„Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne.”

6 maja 2014 r. odbył się uroczysty apel poświęcony 223 rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA, który przygotowała kl. I A Gimnazjum pod przewodnictwem wychowawczyni, Pani Marii Gryzło.

To lekcja gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie przeniesiono się do XVIII wieku i przypomniano genezę konstytucji oraz nieudolne rządy dynastii saskiej. Wielokrotnie podejmowano próby naprawy Rzeczypospolitej. Największe postanowienia zapadły wiosną 1791 roku. Uchwalono ustawę rządową, zmieniającą ustrój Rzeczypospolitej. Była to KONSTYTUCJA 3 MAJA – pierwsza w Europie, druga na świecie. Polska weszła na drogę postępu i reform.

Jako młodzi obywatele jesteśmy wdzięczni naszym przodkom za to, że pokazali nam jak kochać naszą Ojczyznę.
Response code is 400