Pielgrzymka klas III Gimnazjum do Słotowej i Zabawy

10 listopada 2015 r. uczniowie klas III Gimnazjum z Bobowej i Brzany wzięli udział w pielgrzymce do Słotowej i Zabawy.

Wyjazd rozpoczęliśmy od niespodziewanej awarii autobusu przez co straciliśmy 2 godz. Dlatego nie dotarliśmy do Słotowej na Eucharystię i Akademię z okazji 10 r. nadania tamtejszej szkole im ks. Jana Czuby.
Swoją wizytę w Słotowej rozpoczęliśmy więc od krótkiego nawiedzenia kościoła i kaplicy w której są pamiątki po ks. Czubie oraz wysłuchaniu prelekcji tamtejszego ks. Proboszcza. Następnie udaliśmy się do tamtejszej szkoły aby wejść w mury, w których uczył się młody Janek. Skorzystaliśmy też tam ze smacznego poczęstunku.
Drugim miejscem była parafia bł. Karoliny Kózki dziewicy i męczennicy. Najpierw odprawiliśmy w Wał-Rudzie drogę krzyżową szlakiem męczeńskiej śmierci bł Karoliny, odwiedziliśmy jej rodzinny dom, a następnie wstąpiliśmy jeszcze na krótką modlitwę do Sanktuarium w Zabawie.
20151110_113834.jpg20151110_113853.jpg20151110_113909.jpg20151110_115352.jpg20151110_115409.jpg20151110_115449.jpg20151110_120128.jpg
20151110_122200.jpg20151110_122203.jpg20151110_122216.jpg20151110_123203.jpg20151110_123848.jpg20151110_123853.jpg
20151110_123922.jpg20151110_131118.jpg20151110_153248.jpg
20151110_153300.jpg20151110_153312.jpg20151110_154954.jpg20151110_155014.jpg20151110_155853.jpg