Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzanie zapoczątkowała uroczysta Msza Św. o godz. 8 w Kościele Parafialnym w Bobowej, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i wychowawcy klas. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej naszej szkoły. Dyrektor szkoły pan Andrzej Skórski przywitał wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie maluchy, które rozpoczynają naukę w tym roku szkolnym. Miłe słowa skierował także do uczniów kl. I Gimnazjum z Jankowej, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg nowej szkoły. Następnie minutą ciszy uczczono 73 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Kontynuując wystąpienie dyrektor zwrócił uwagę na główne kierunki pracy w tym roku szkolnym. Przypomniał, że kl. IV realizuje nową podstawę programową, zachęcał uczniów do licznego udziału w konkursach przedmiotowych, wiedzy i sportowych, rozwijania swoich zainteresowań w kółkach przedmiotowych. Zarówno uczeń zdolny jak i potrzebujący pomocy może liczyć na pomoc nauczycieli, w ramach godzin realizowanych z art. 42. „Będziemy się starać tak pracować, by wyniki w nauce i egzaminach osiąganych przez uczniów były wysokie”- zadeklarował dyrektor szkoły. W dziedzinie wychowawczej szczególnie zaakcentował działania patriotyczne poprzez przygotowanie i udział uczniów w akademiach. W kwestii opiekuńczej sprawą priorytetową jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły ,odbieranie dzieci poniżej 7-ego r. życia przez rodziców. W szkole obecnie trwają jeszcze prace modernizacyjne w pomieszczeniu kuchennym i sali w celu dostosowania ich do wydawania ciepłych posiłków w ramach dożywiania. Prace zostaną zakończone z dniem 28 września, do tej pory dzieci będą otrzymywać drożdżówki. Z początkiem roku rusza pomoc logopedyczna dla dzieci 5 i 6-letnich oraz rekrutacja uczniów kl. I do projektu „Indywidualizacja nauczania”. Rozpoczyna się także procedura składania wniosków o stypendia i do wyprawki szkolnej. Kończąc wystąpienie dyrektor podziękował rodzicom, którzy w maju wzięli udział w zewnętrznej ewaluacji szkoły i wypełnili ankiety. Zachęcał rodziców do częstych kontaktów ze szkołą osobistych lub telefonicznych. Po uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami.

Elżbieta Alicja Śliwa
Response code is 400