Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący
NATALIA JOB

Zastępca
MATEUSZ ZIĘBA

Sekretarz
SZYMON OJCZYK

PIOTR ŻABA