Samorząd szkolny

Samorząd szkolny  w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący
Janusz Wojtaczka

Zastępca
Dawid Śliwa

Sekretarz
Kacper Szarata

Kronikarz
Angelika Szura