Ślubowanie Pierwszaków

Dzień 18 października 2018 rok na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów. Tego dnia zostali oni przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Brzanie. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: dyrektor szkoły pan mgr Andrzej Skórski, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klas 0-IV. Zebranych gości powitał dyrektor szkoły,  po czym głos zabrali uczniowie klasy IV, którzy zaprezentowali wierszowane historyjki z życia pierwszoklasistów. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali krótką część artystyczną, a po jej zakończeniu złożyli uroczyste ślubowanie. Dyrektor szkoły dokonał pasowania każdego ucznia. Dzieci zostały nagrodzone pamiątkowym dyplomem i słodkim upominkiem ufundowanym przez rodziców. Uroczystość została zakończona poczęstunkiem.

Response code is 400