Warsztaty – Wielofunkcyjna rola lasu

Dnia 10 czerwca 2015 roku Nadleśnictwo Gorlice, Powiatowe Centrum Edukacji i Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach zorganizowało zajęcia terenowe dla uczniów i nauczycieli w Radocynie. ZS w Brzanie reprezentowała uczennica kl. II A Gimnazjum,która wykonała plakat pod hasłem,,Zaprzyjaźnij się z SKLOP”, zajmując I miejsce.
Warsztaty pt. ,,Wielofunkcyjna rola lasu” poprowadził zastępca nadleśniczego mgr inż. Konrad Barczyk. Nad całością czuwała p. mgr Grażyna Kurzawa – doradca metodyczny, prezes Zarządu LOP Gorlice. Na zakończenie odbyło się ognisko integracyjne.

Response code is 400