Wieczór poetycki

,,Bo na cóż życie bez miłości’’


Szkolny Zespół Teatralny w ramach projektu ,,Książki naszych marzeń’’ przygotował wieczorek poetycki o tematyce miłosnej. Inspiracją do zaprezentowania takiego widowiska była pora roku, ale także, a może przede wszystkim chęć wysłania w ,,świat’’ dobrych emocji, by stamtąd powróciły podwojone. Miłość to najczęściej spotykany temat w literaturze. Jest ona istotnym elementem życia każdego człowieka. Każdemu także jawi się inaczej, może być spełniona lub nie, może być źródłem radości i cierpienia. Jednakże czym byłaby literatura bez nieprzeliczonych motywów miłości. Mamy nadzieję, że wiersze podobały się publiczności, może zechcą je powtarzać lub przynajmniej zatrzymać w pamięci. Wieczór uatrakcyjniły piękne nastrojowe piosenki w wykonaniu naszych koleżanek. Na koniec zaprosiliśmy publiczność do interpretacji ulubionych wierszy. W tej roli wystąpił pan dyrektor Andrzej Skórski, pani Maria Gryzło i pani Katarzyna Libront. Kilka dni później w nieco zmienionej formie powtórzyliśmy występ dla uczniów całej szkoły w przekonaniu, że nasi koledzy zaczną sięgać częściej po taki rodzaj literatury.

Response code is 400