Wycieczka do Trzcinicy i Biecza

Dnia 13 czerwca 2014 roku kl.I A Gim.wyruszyła na wycieczkę do Trzcinicy i Biecza.

Opiekunami byli:Maria Gryzło,Agnieszka Wiatr,Tomasz Magiera.Głównym celem było zwiedzenie Skansenu Archeologicznego,zwanego „Karpacką Troją”,wieży widokowej oraz Muzeum Ziemi Bieckiej. Uczniowie poznali historię wczesnośredniowiecznego grodziska (kulturę, wierzenia, rozwój cywilizacji) oraz z wieży widokowej podziwiali rozległą panoramę. Obejrzeli film przedstawiający prace odkrywczo-archeologiczne osady obronnej. Natomiast w muzeum w Bieczu podziwiali Kromerówkę i Turmę Katowską. Po spożyciu pizzy, lodów, wycieczkowicze powrócili do domów.
Obraz 762.jpgObraz 815.jpgObraz 757.jpgObraz 813.jpgObraz 767.jpg
Obraz 775.jpgObraz 784.jpgObraz 791.jpgObraz 792.jpgObraz 793.jpg
Obraz 794.jpg
Obraz 797.jpgIMAG0026.jpgIMAG0032.jpg
IMAG0033.jpgIMAG0036.jpg
IMAG0042.jpgIMAG0044.jpgIMAG0046.jpg
IMAG0047.jpgIMAG0050.jpgIMAG0052.jpg
IMAG0053.jpgIMAG0056.jpg
IMAG0061.jpgIMAG0066.jpgIMAG0067.jpgIMAG0068.jpgIMAG0070.jpg
IMAG0072.jpg
IMAG0073.jpgIMAG0075.jpgIMAG0082.jpgIMAG0083.jpgIMAG0084.jpgIMAG0085.jpg
IMAG0087.jpg
IMAG0094.jpgIMAG0098.jpgIMAG0102.jpg