Wycieczka do Trzcinicy i Biecza

Dnia 13 czerwca 2014 roku kl.I A Gim.wyruszyła na wycieczkę do Trzcinicy i Biecza.

Opiekunami byli:Maria Gryzło,Agnieszka Wiatr,Tomasz Magiera.Głównym celem było zwiedzenie Skansenu Archeologicznego,zwanego „Karpacką Troją”,wieży widokowej oraz Muzeum Ziemi Bieckiej. Uczniowie poznali historię wczesnośredniowiecznego grodziska (kulturę, wierzenia, rozwój cywilizacji) oraz z wieży widokowej podziwiali rozległą panoramę. Obejrzeli film przedstawiający prace odkrywczo-archeologiczne osady obronnej. Natomiast w muzeum w Bieczu podziwiali Kromerówkę i Turmę Katowską. Po spożyciu pizzy, lodów, wycieczkowicze powrócili do domów.
Obraz 762.jpgObraz 815.jpg
Obraz 757.jpgObraz 813.jpg
Obraz 767.jpgObraz 775.jpgObraz 784.jpgObraz 791.jpgObraz 792.jpgObraz 793.jpgObraz 794.jpg
Obraz 797.jpgIMAG0026.jpg
IMAG0032.jpgIMAG0033.jpg
IMAG0036.jpgIMAG0042.jpgIMAG0044.jpgIMAG0046.jpgIMAG0047.jpgIMAG0050.jpgIMAG0052.jpg
IMAG0053.jpgIMAG0056.jpgIMAG0061.jpgIMAG0066.jpgIMAG0067.jpgIMAG0068.jpgIMAG0070.jpg
IMAG0072.jpgIMAG0073.jpgIMAG0075.jpg
IMAG0082.jpgIMAG0083.jpgIMAG0084.jpgIMAG0085.jpgIMAG0087.jpgIMAG0094.jpg
IMAG0098.jpgIMAG0102.jpg