Wyjazd na lodowisko

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbył się wyjazd na lodowisko do Białej Niżnej. Brała w nim udział klasa VI wraz z 10 osobami z klasy III Gimnazjum pod opieką pani Agnieszki Wiatr i księdza Damiana Płazy.  Celem wyjazdu było propagowanie łyżwiarstwa jako aktywności sportowo – rekreacyjnej, doskonalenie sprawności oraz utrwalenie zasad BHP. Po wypożyczeniu kasków i łyżew udaliśmy się na lodowisko, gdzie każdy oddał się łyżwiarskim szaleństwom i świetnej zabawie. Zmęczeni, jednak zadowoleni i zdrowi wróciliśmy do szkoły.

Response code is 400