Zajęcia SKS

Informacja o zajęciach SKS z Panem Magierą

klasy gimnazjalne Poniedziałek 14:00 – 15:00
Środa 14:00 – 15:00
klasa IV Poniedziałek 15:00 – 16: 00
Środa 13:00-14:00