Zapobiegamy uzależnieniom – spotkanie dla uczniów i rodziców

Dnia 4 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Brzanie, w ramach realizacji Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki, odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, st. asp. Grzegorzem Szczepankiem. Podczas prelekcji zostały poruszone zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń młodzieży, tj. problem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy oraz cyberprzemocy. Gość omówił również zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną młodzieży oraz zaprezentował kodeks postępowania młodego człowieka.

Po spotkaniu z młodzieżą odbyło się również zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Brzanie na temat „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”. To spotkanie poświęcone było z kolei zagadnieniom odpowiedzialności rodziców za wychowanie swoich dzieci oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Pan Grzegorz Szczepanek przekazał również szkole kilka książek „Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów” do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców w codziennej pracy wychowawczej.

2017-04-04 12.24.42.jpg2017-04-04 12.25.20.jpg2017-04-04 12.25.59.jpg
2017-04-04 12.27.35.jpg2017-04-04 12.49.12.jpg2017-04-04 12.49.22.jpg2017-04-04 12.56.39.jpg2017-04-04 13.35.02.jpg2017-04-04 13.35.23.jpg