Prelekcja – wpływ czytania na rozwój dzieci

Podczas zebrania szkolnego z rodzicami dnia 4 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Brzanie panie Elżbieta Alicja Śliwa oraz Beata Myśliwiec przedstawiły prezentację o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

W związku z realizacją programu „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” przeprowadzono w klasach I-II gimnazjum ankietę pt. „ Książka – mój przyjaciel czy wróg?” badającą preferencje czytelnicze uczniów. Wzięło w niej udział 55 uczniów. Celem tych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy książka jest potrzebna i czy może być zastąpiona przez inne źródła informacji. Odpowiedzi uczniów miały również na celu wskazanie ich czytelniczych zainteresowań tak, by móc pod tym kątem doposażyć szkolną bibliotekę a tym samym zachęcić do częstszego korzystania z jej księgozbioru.
Badanie wykazało, że 36 % ankietowanych uczniów w wolnym czasie uprawia sport lub spotyka się z przyjaciółmi, 30 % wolny czas spędza przy komputerze, 25 % ogląda telewizję, a tylko 9 % czyta książki.
Na pytanie, w jaki sposób poznajesz treść lektur, 36 % odpowiedziało, że czytając lektury szkolne, 33 % oglądając adaptację filmową lektury, 25 % ze streszczeń lektur a 13 % nie zapoznaje się z treścią lektur.
64 % badanych uczniów odpowiedziało, że w dzieciństwie rodzice czytali im książki. Na pytanie ile czytasz innych książek niż lektury 18 % odpowiedziało, że czyta 1 książkę w miesiącu, 35 % podaje, że czyta kilka książek w roku, 7 % czyta często, ale aż 40 % nie czyta żadnych innych książek.
Większość przeczytanych książek jest wypożyczana w bibliotekach, w tym: 64 % z biblioteki szkolnej, 20 % z biblioteki publicznej, 26 % przebadanych uczniów posiada własne księgozbiory, 13 % uczniów pożycza od kolegów potrzebne im książki.
64 % uczniów czyta książki z obowiązku, pozostali dla przyjemności.Jaki wniosek?
Niechęć do czytania nie istnieje sama z siebie, brak wyrobionej potrzeby, nawyku czytania- ma tu ogromne znaczenie. 36 % uczniów odpowiedziało, że nikt im nie czytał w dzieciństwie.

Rodzice zostali zapoznani z analizą czytelnictwa uczniów naszej szkoły. Jest wielu uczniów, którzy regularnie czytają książki i nikt nie musi ich namawiać do wizyt w bibliotece.

W ostatnim czasie wg badań prowadzonych na zlecenie różnych instytucji wynika, że Polska jest na szarym końcu pod względem czytelnictwa . W związku z tak dramatyczną sytuacją wiele organizacji społecznych jak i nasza biblioteka poprzez rozmaite akcje i działania pragnie zachęcić do kontaktu z książką, mając nadzieję pozyskania nowych czytelników spośród uczniów, którzy nie wiedzą, czym jest przygoda z książką.

Biblioteka szkolna poprzez działania takie jak: konkursy czytelnicze, imprezy biblioteczne, różnorodne akcje i zajęcia stara się promować książkę, bibliotekę oraz kształtować nawyk czytania, tak by pozycja książki wśród innych środków przekazu nie traciła na wartości.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/110787038875836407451/albumid/6272727985180138849?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Może Ci się również spodoba