Bieg po zdrowie!

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Bieg po zdrowie”. Jest to program antynikotynowej edukacji zdrowotnej, który został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Celem tego programu jest:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program ten skierowany jest do uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Został on zrealizowany na 6 lekcjach tematycznych. Zajęcia zostały zrealizowane za pomocą różnych metod aktywizujących.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Wypełniali i omawiali karty pracy w zeszycie ćwiczeń, wykonali plakaty, dyskutowali, wymieniali spostrzeżenia, pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi,  oglądali filmy edukacyjne na temat szkodliwości palenia.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza na temat zdrowego stylu życia okaże się przydatna i wpłynie w przyszłości na właściwe decyzje uczniów.

Może Ci się również spodoba