Kategoria: Wydarzenia

klasa 1

Wychowawczyni klasy I poleca uczniom: https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-add-20/v/adding-within-20-example?modal=1   https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-add-20/v/adding-3-numbers?modal=1 https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-sub-20/v/subtracting-within-20?modal=1 https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-within-20/e/missing-number-within-20–add-and-subtract-?modal=1 https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-word-problems-within-20/v/sea-monsters-and-superheroes?modal=1 https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-word-problems-within-20/v/exercising-gorillas?modal=1 https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-word-problems-more-fewer-20/v/comparison-word-problems?modal=1

Matematyka – klasa 8

Materiały do egzaminu z matematyki: Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to...