Dni otwarte

HARMONOGRAM „DNI OTWARTYCH”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZANIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

29. 09. 2020 r.

27. 10. 2020 r.
24. 11. 2020 r.
22. 12. 2020 r.
26. 01. 2021 r.
23. 02. 2021 r.
30. 03. 2021 r.
27. 04. 2021 r.
25. 05. 2021 r.
15. 06. 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w w/w dniach nauczyciele będą pełnić w szkole dyżur w godzinach 14:00 – 15:30 i będą do dyspozycji rodziców, jak i uczniów.