Ekologia

W naszej szkole podejmujemy działania pro-ekologiczne.
Segregujemy: butelki plastikowe typu PET, puszki aluminiowe, zakrętki, baterie. Są do tego przeznaczone specjalnie przygotowane kosze.
 
Zbieranie zakrętek to akcja charytatywna. Będą one na zakończenie roku przekazane do osoby, która w naszej diecezji zajmuje się ich sprzedażą a zebrane fundusze przeznacza na leczenie i rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych.
 
Zużyte baterie z zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Zawierają one metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do naszego organizmu wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go ze środowiska. W naszej szkole zbieramy baterie we współpracy z firmą REBA. Zużyte baterie można przynosić do szkoły i wrzucać do przeznaczonych specjalnie na ten cel pojemników. Za każdy zebrany i oddany do REBA kilogram baterii nasza szkoła otrzyma 1 punkt, a zgromadzone punkty możemy wymienić na nagrody w postaci pomocy naukowych, sprzętu sportowego i elektronicznego itp.
 
Butelki plastikowe i puszki aluminiowe są sprzedawane, a dochód jest przeznaczony na doposażenie szkoły.
 
Akcje koordynuje Katarzyna Sowa.
 
I Ty bądź ekologiem!