Historia szkoły

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie istnieje od 1971 roku. Jest szkołą działającą w środowisku typowo wiejskim. Zdecydowana większość rodziców naszych uczniów utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym lub renty rolniczej. Niewielki procent rodziców pracuje zawodowo. Stąd też wynika fakt trudnej sytuacji materialnej większości rodzin naszych uczniów.

Szkoła posiada na dzień dzisiejszy dobre warunki lokalowe – 7 sal lekcyjnych, świetlica, sala gimnastyczna o wymiarach 9 × 21 m z zapleczem socjalnym, punkt wydawania posiłków, dwie nieduże szatnie oraz sala komputerowa z dostępem do internetu. Posiadamy również nowo urządzoną, w bieżącym roku salę Oddziału Przedszkolnego. Dysponujemy również dwoma boiskami wielofunkcyjnymi o sztucznej nawierzchni do piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki. Dobre jest wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W ostatnim okresie w dziedzinie poprawy bazy szkoły, jej wyposażenia poczyniono znaczne postępy.

Zaliczyć do nich należy, między innymi:

  • kompleksowy remont sali gimnastycznej wraz z wymianą okien, malowaniem ścian i sufitu oraz cyklinowaniem i malowaniem parkietu,
  • kompleksowy remont sali lekcyjnej i dostosowanie jej na cele Oddziału Przedszkolnego,
  • wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy w nowoczesne monitory interaktywne,
  • wyposażenie sali komputerowej w nową pracownię komputerowo – językową,
  • wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej poprzez bieżące zakupy książek oraz zakupy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

Dobra baza, poczynione inwestycje czy remonty oraz wyposażenie placówki są na pewno zasługą Burmistrza oraz Rady Miejskiej w Bobowej, którzy starają się przez odpowiednie środki finansowe przyczyniać do wzbogacenia prowadzonych przez siebie szkół.

Duża jest również rola rodziców, którzy bardzo dobrze współpracują ze szkołą i starają się szkole, w miarę posiadanych możliwości, pomagać finansowo, ale przede wszystkim włączać się w prowadzone prace remontowe. Wszystkie wymienione działania przyczyniły się do unowocześnienia naszej placówki, urozmaicenia zajęć lekcyjnych, stworzenia bogatszej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz podniosły prestiż szkoły w środowisku lokalnym.

Brzana, styczeń 2020 r.

Dyrektor Szkoły: mgr Andrzej Skórski