„Lekcja wychowawcza” w zakładzie karnym.

„Lekcja wychowawcza” uczniów  SP w Brzanie w zakładzie karnym.

Dnia 24 listopada 2017 r. uczniowie klasy II Gimnazjum ze SP w Brzanie, pod opieka Katarzyny Semla – Oratowskiej i Tomasza Magiery, w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego, wzięli udział w nietypowej „lekcji wychowawczej” przeprowadzonej na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. „Lekcja” ta prowadzona była przez funkcjonariuszkę służby więziennej, młodszego wychowawcę penitencjarnego, panią Karolinę Fryczek, która jest absolwentką Gimnazjum w Brzanie. Wizyta w Zakładzie Karnym zaczęła się od wylegitymowania wszystkich uczestników wyjazdu oraz przeprowadzenia kontroli. Następnie pani Karolina Fryczek omówiła zasady bezpieczeństwa, którym wszyscy uczniowie musieli się podporządkować w czasie prawie 3- godzinnego pobytu na terenie zakładu. Oprowadzanie zaczęło się na placu przed budynkiem administracyjnym, gdzie uczniowie mogli obejrzeć wyposażenie samochodów operacyjnych, służących m.in. do konwojowania więźniów. Następnie grupa udała się na teren ścisły Zakładu Karnego, do pawilonu A, gdzie przebywają osadzeni. Uczniowie mogli zobaczyć m.in., na czym polegają zabezpieczenia uniemożliwiające osadzonym opuszczenie zakładu, salę widzeń dozorowanych, salę bezdozorową oraz tzw. pleksę, kaplicę więzienną czy świetlicę dla więźniów. Największe wrażenie zrobiła na młodzieży cela więzienna, do której zostali wpuszczeni i gdzie mogli z bliska zaobserwować, w jakich warunkach żyją osadzeni oraz jak wygląda miejsce, w którym spędzają niemal 23 godziny na dobę. Spędzenie kilku minut w tej małej zamkniętej przestrzeni było dla uczniów nie lada przeżyciem.

Pani funkcjonariusz oprócz pokazania, jak funkcjonuje zakład karny od strony prawnej i technicznej, tłumaczyła również młodzieży, czym jest ograniczenie wolności w aspekcie psychologicznym i społecznym. Zwróciła uwagę, aby uczniowie podejmując w przyszłości jakiekolwiek decyzje byli świadomi ich konsekwencji, gdyż czasem z pozoru niewinne działania mogą doprowadzić do prawdziwych ludzkich tragedii.

Lekcja ta niewątpliwie zostanie na długo w pamięci uczniów i być może będzie dla nich przestrogą przed zrobieniem czegoś, co mogłoby ich w to miejsce zaprowadzić.

Może Ci się również spodoba