ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z WYNIKAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Dyrektor uprzejmie informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz. 9:30 będą wydawane w szkole zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasistów.

Proszę Wszystkich uczniów klasy VIII o odbiór zaświadczeń.

Może Ci się również spodoba