Rekrutacja

Uchwała nr XVI/152/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.   POBIERZ

Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Bobowej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych. POBIERZ