Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący
GRZEGORZ ŻABA

Zastępca
MICHAŁ GARDUŁA

Kronikarz
KINGA LIGĘZA

Członkowie
PRZEMYSŁAW KAZANA
KATARZYNA PATER