Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący
MICHAŁ GARDUŁA

Zastępca
GRZEGORZ ŻABA

Kronikarz
KINGA LIGĘZA

Członkowie
PRZEMYSŁAW KAZANA
KATARZYNA PATER