Stypendia – Informacja OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:

W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2018 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 12.04.2019r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2019r.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej pokój Nr. 2

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2019r.

Oświadczenia/zaświadczenia o: dochodach rodziny (tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, dochód z gospodarstwa, wymiar KRUS za I kwartał 2019r. )

 

 

Może Ci się również spodoba