Warsztaty członków SK LOP

Dnia 7 października odbyły się zajęcia edukacyjne w Parku Przyrodniczo – Geologicznym w Bobowej dla uczniów (aktywnych członków LOP) i opiekunów Szkolnych Kół LOP  z całego powiatu gorlickiego. Spotkanie prowadzili: Prezes Gorlickiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody – Pani Grażyna Kurzawa oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach Pan Marcin Janik.
Uczestnicy spotkania mogli zapoznać sie z roślinnością i skałami charakterystycznymi dla danych regionów Polski  (Tatry, Pieniny, Beskidy, Góry Świętokrzyskie). Z naszej szkoły  w warsztatach uczestniczyły dwie uczennice kl.8 Kinga Ligęza i Julia Sarkowicz wraz  z opiekunem SK LOP – p. Katarzyną Sowa.
Druga część spotkania odbyła się w Szkole Podstawowej w Bobowej, na której zostały omówione informacje związane z działalnością LOP w bieżącym roku szkolnym.

Może Ci się również spodoba