Zmiana w kalendarzu dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzanie informuje,że zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/19/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. zamieszczonym w e-Dzienniku nastąpiły zmiany dni wolnych od zajęć dydaktycznych:
1. Dni: 12 i 25 czerwca 2020 r., planowane jako dni wolne od zajęć dydaktycznych, stają się dniami nauki, tj. realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.
2. Z kolei, dni 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasistów) zostają ustalone jako dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1 – 7.

Zatem w dniu 12 czerwca (piątek) dla wszystkich klas (I – VIII ) prowadzone będzie nauczanie na odległość,  a w dniach 16 – 18 czerwca (wtorek – czwartek) nie będzie żadnych zajęć. 

Może Ci się również spodoba